khuyến mãi

khuyến mãi

Vinaphone khuyến mãi vàng ngày 31/05/2017

3gvina 31/05/2017

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG trong ngày 31/05/2017 cho các thuê bao trả trước đang hoạt động, bao gồm cả thuê bao trả sau …

Vinaphone khuyến mãi ngày 7/7/2016

3gvina 06/07/2016

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Vinaphone khuyến mãi ngày 30/06/2015

3gvina 28/06/2015

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Vinaphone khuyến mãi ngày vàng 21/05/2015

3gvina 18/05/2015

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Vinaphone khuyến mại ngày vàng 14/05/2015

3gvina 13/05/2015

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Vinaphone khuyến mại ngày vàng 07/05/2015

3gvina 06/05/2015

VinaPhone triển khai Russian chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau …

Vinaphone khuyến mãi ngày vàng 28/04/2015

3gvina 27/04/2015

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Vinaphone khuyến mãi 50% ngày 22/04

3gvina 26/04/2015

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG cho các thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển …

Ngày vàng 15/04, Vinaphone khuyến mãi 50%

3gvina 13/04/2015

Tiếp nối đợt khuyến mãi ngày 08/04 vừa qua, Vinaphone chuẩn bị tung ra chương trình khuyến mãi <a href="http://www prix du vrai viagra.wholesaleijerseys.com”>wholesale nfl jerseys 50% cho ngày vàng …