Giám Đốc

Giám Đốc

VinaPhone có tân Giám đốc

3gvina 26/04/2015

Ngày 22/4/2015 vừa qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông cheap nba jerseys Việt nam đã quyết cheap nba jerseys định bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Đức Thắng …