Các gói cước ezCom Vinaphone

Các gói cước ezCom Vinaphone

Để có thể đăng ký các gói cước ezCom Vinaphone bạn cần phải chuyển đổi sim Vinaphone thường thành sim ezCom. Lưu ý là sim ezCom chỉ có thể truy cập internet, gửi/nhận tin nhắn, bị khóa chiều gọi đi và không thể nhận cuộc gọi.

Một số gói cước dành cho thuê bao ezCom Vinaphone, đăng ký qua tin nhắn (phí 500 đ/sms):

1. Các gói cước giới hạn lưu lượng miễn phí

1.1. Gói ezCom Vinaphone EZ50

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK EZ50 gửi 1544

– Giá cước: 50.000 đ / 30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 3 GB

– Cước vượt gói: 200 đ/MB

1.2. Gói ezCom Vinaphone EZ120

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK EZ120 gửi 1544

– Giá cước: 120.000 đ / 30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 12 GB

– Cước vượt gói: 200 đ/MB

2. Các gói cước ezCom không giới hạn lưu lượng

2.1. Gói cước MAX

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK EZMAX gửi 1544

– Giá cước: 70.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 5 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

2.2. Gói cước MAX100

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK EZM100 gửi 1544

– Giá cước: 100.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 9 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

2.3. Gói cước MAX200

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK EZM200 gửi 1544

– Giá cước: 200.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 20 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

2.4. Gói cước DMAX

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK DMAX gửi 1544

– Giá cước: 70.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 5 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

2.5. Gói cước DMAX100

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK DMAX100 gửi 1544

– Giá cước: 100.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 9 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

2.6. Gói cước DMAX200

Đăng ký bằng cách soạn tin: DK DMAX200 gửi 1544

– Giá cước: 200.000 đ /  30 ngày

– Dung lượng miễn phí: 20 GB

– Cước vượt gói: miễn phí, tốc độ truy cập giảm còn 32 KB/s

Sau khi nhắn tin đăng ký, tổng đài 1543 của Vinaphone sẽ gửi cho bạn tin nhắn xác nhận, bạn soạn Y <khoảng cách> <mã xác thực> gửi 1543 để hoàn tất việc đăng ký.

Để kiểm tra lưu lượng gói cước đang sử dụng, soạn tin DATA gửi 888