Truy cập internet trên di động

Truy cập internet thả ga với các gói 3G BIG Vinaphone

Khác với các gói 3G thông thường (MAX, MAX100, MAX200, MAX300) dịch vụ 3G Vinaphone còn có các gói 3G BIG Vinaphone với cước phí tương tự nhưng dung lượng khủng hơn nhiều.

Gói 3G BIG data Vinaphone

Lưu ý: Với các gói 3G BIG Vinaphone, sau khi hết dung lượng miễn phí bạn sẽ không thể truy cập internet, muốn truy cập tiếp thì phải đăng ký thêm dung lượng bằng các gói bổ sung!

1/ Gói cước 3G Vina BIG70

Soạn tin: DK BIG70 gởi 1544

Máy Android: Đăng ký

Máy IOS: Đăng ký

– Giá cước: 70.000đ

– Dung lượng miễn phí: 2.4 GB / tháng

– Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để tiếp tục vào internet

2/ Gói cước 3G Vina BIG90

Soạn tin: DK BIG90 gởi 1544

Máy Android: Đăng ký

Máy IOS: Đăng ký

– Giá cước: 90.000đ

– Dung lượng miễn phí: 3.5 GB / tháng

– Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để tiếp tục vào internet

3/ Gói cước 3G Vina BIG120

Soạn tin: DK BIG120 gởi 1544

Máy Android: Đăng ký

Máy IOS: Đăng ký

– Giá cước: 120.000đ

– Dung lượng miễn phí: 6 GB / tháng

– Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để tiếp tục vào internet

4/ Gói cước 3G Vina BIG200

Soạn tin: DK BIG200 gởi 1544

Máy Android: Đăng ký

Máy IOS: Đăng ký

– Giá cước: 200.000đ

– Dung lượng miễn phí: 11 GB / tháng

– Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để tiếp tục vào internet

5/ Gói cước 3G Vina BIG300

Soạn tin: DK BIG300 gởi 1544

Máy Android: Đăng ký

Máy IOS: Đăng ký

– Giá cước: 300.000đ

– Dung lượng miễn phí: 18 GB / tháng

– Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để tiếp tục vào internet